Osobné nástroje

Ako pomôcť
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Ako pomôcť / Búdky pre dážďovníky, netopiere a iné druhy vtákov

Búdky pre dážďovníky, netopiere a iné druhy vtákov

Základné typy búdok a ako a kde ich umiestniť.

Búdky pre vtáky a netopiere

Pomocou hniezdnych búdok je možné podporiť populácie živočíchov ale aj nahradiť hniezdiská, ktoré zanikajú napr. rekonštrukciou budovy. Na budovách bez primeranej starostlivosti vznikali v minulosti rôzne otvory, dutiny a štrbiny, ktoré boli osídlené druhmi špecializujúcimi sa na ľudské sídla. V súčasnosti množstvo budov prechádza rekonštrukciou. Vždy je potrebné pokúsiť sa zachovať pôvodné hniezdiská či úkryty, pretože dážďovníky aj netopiere sú silne tradičné – viazané na svoje konkrétne miesto. Búdky však môžu niekedy ponúknuť štandardnejší priestor a podmienky - napr. v panelákoch, kde dažďovníky hniezdia aj v niekoľko centimetrových štrbinách. Tiež môžu vyriešiť problémy, ktoré spôsobovalo pôvodné hniezdo, presunom hniezdiska na vhodné miesto na budove. Možností je viacero, prispieť môže každý.


Kde vyvesiť búdku a akú?

Netopiere – búdky na zimovanie

Búdky na zimovanie sú zvlášť dôležité pre raniaka hrdzavého a večernicu pestrú, ktoré u nás zimujú v štrbinách budov, prevažne na sídliskách. U raniaka väčšina populácie zimuje práve v bytových domoch – prevažne panelákoch. Nálezy v prírode sú vzácne – ide hlavne o mohutné staré stromy s dutinami. Tých je však málo a sú z lesov a parkov odstraňované veľmi rýchlo a v tých čo zostanú je veľká vzájomná konkurencia viacerých skupín živočíchov (spevavce, ďatle, včely, osy, sršne). Búdky na zimovanie pre raniaky hrdzavé by mali mať väčšie rozmery, pretože tento druh vytvára zimujúce zoskupenia v počte od 30 do niekoľko stoviek až tisícov jedincov. Umožňuje im to úsporu energie, jedince sa vzájomne zahrievajú. Vletový otvor býva v spodnej časti, búdky sú tak samočistiace – nevyžadujú údržbu.

Kritéria pre výber búdky sú:

–       bezpečné umiestnenie voči predátorom (mačka, kuna apod.);

–       výška viac ako 3 m nad zemou, voľný priestor pred búdkou (žiadne konáre, vegetácia);

–       vletový otvor by mala byť štrbina min. 2,5 cm vysoká, žiaden prievan v búdke, drsný povrch v búdke;

–       hrubšie steny búdky (min. 3 cm u dreva a polystyrénu) – aby sa nestrácalo teplo netopierov;

–       ideálne ak sú zapustené v izolačnej vrstve v prípade zatepľovania budovy;

–       orientácia nie je dôležitá, nie je vhodné ak sú na južnej strane a tmavo natreté, pretože v zime dochádza k veľkým výkyvom teplôt; vhodnejšia je svetlá farba búdky;

–       v búdke je viacero oddelení s rôznymi teplotnými podmienkami (možnosť výberu);

–       búdky majú väčšie rozmery – pre väčší počet jedincov;

–       vhodné sú polystyrénové a hrubé drevobetónové  búdky (príp. búdky zo špeciálnych materiálov).

 

Netopiere  – búdky pre letné kolónie

Samice netopierov v období približne od konca mája do septembra vytvárajú u všetkých našich druhov reprodukčné kolónie – väčšie či menšie skupiny (niekoľko desiatok až niekoľko tisíc jedincov). Viaceré druhy radi obsadzujú aj búdky na budovách, ak majú vhodné parametre – napr. večernica malá, večernica Leachova, večernica pozdná, večernica južná alebo večernica Saviho. Pre reprodukčné kolónie sa konštruujú špeciálne  bat-motely a búdky väčších rozmerov navrhnuté tak aby poskytovali škálu mikroklimatických podmienok (poradenstvo a návrh:  www.bat-man.sk ). Pre druhy, ktoré vytvárajú menšie kolónie stačia aj jednoduché drevobetónové alebo drevené búdky. Vletový otvor býva v spodnej časti, búdky sú tak samočistiace – nevyžadujú údržbu.

Kritéria pre výber búdky sú:

–       bezpečné umiestnenie voči predátorom (mačka, kuna apod.);

–       výška viac ako 3 m nad zemou, voľný priestor pred búdkou (žiadne konáre, vegetácia);

–       vletový otvor by mala byť štrbina min. 2,5 cm vysoká, žiaden prievan v búdke, drsný povrch v búdke;

–       umiestnenie na južnej, juhovýchodnej alebo juhozápadnej stene;

–       tmavá farba búdky, ideálne čierna, pretože  netopiere preferujú teploty 30-40 ºC;

–       počas dňa aspoň 6 hod priameho slnečného svetla (tepla) na búdke;

–       v búdke je viacero oddelení s rôznymi teplotnými podmienkami (možnosť výberu);

–       búdky majú väčšie rozmery – pre väčší počet jedincov;

–       vhodné sú drevobetónové a drevené búdky (v prípade bat-motelov búdky zo špeciálnych materiálov).

 

Netopiere – prielezné búdky

Ak je to len trochu možné, je vhodné ponechať netopierom prístup do pôvodných úkrytov aj po rekonštrukcii a zateplení budovy. Existujú na to špeciálne prielezné drevobetónové alebo polystyrénové búdky. Ich použitie je vždy potrebné prehodnotiť z tepelno-technického hľadiska.

 

Búdky pre dážďovníky

Dážďovníky ako väčšina druhov vtákov vytvárajú hniezdne páry a každý obsadzuje a bráni pred ostatnými vlastnú hniezdnu dutinu. Dutiny si nevedia vytvoriť, využívajú len existujúce praskliny v budovách, štrbiny medzi panelmi, vypadnuté mriežky vo vetracích otvoroch apod. Ojedinele aj stromové dutiny, ale tých je málo a je tu veľká konkurencia iných druhov živočíchov. Minimálne rozmery dutiny na hniezdenie sú približne 10 x 20 x 10 cm, ale obsadzujú aj užšie škáry. Kvôli svojej veľkosti a dĺžke krídel je vhodné im ponúkať rozmernejšie dutiny, približne rozmerov 20 x 30 x 10 cm. Búdky sú jednoduché a taktiež dážďovníky sú nenáročné a obsadzujú široké spektrum dutín v budovách. Búdky je možné umiestniť dokonca aj na parapet okna alebo na balkónové zábradlie. Existujú aj búdky typu „brick“ („tehla“), ktoré sa zamurúvajú priamo do stien. Sú vyrobené z drevobetónu alebo iných pevných materiálov. Dážďovníky si nenosia veľa materiálu do hniezda a ich trus sa nehromadí v búdkach – ich búdky si teda nevyžadujú údržbu.

Kritéria pre výber búdky sú:

–       výška viac ako 5 m nad zemou, voľný priestor pred búdkou (žiadne konáre, vegetácia);

–       bezpečné umiestnenie voči predátorom (mačka, kuna apod.);

–       vhodné ak je v búdke umelé hniezdo – môžu zahniezdiť už v prvej sezóne;

–       vletový otvor by mala byť štrbina min. 3,5 cm vysoká a 7 cm široká, drsný povrch v búdke;

–       orientácia nie je dôležitá, nie je ale vhodné ak sú na južnej strane a tmavo natreté, pretože hrozí prehriatie v lete. Nemali by byť vystavené slnečnému žiareniu väčšinu dňa.

–       búdky je vhodné vyvesovať v skupinách, dážďovníky radi tvoria kolónie;

–       vhodné sú drevené, polystyrénové, drevobetónové a búdky zo špeciálnych materiálov.

 

Búdky pre vrabce

Vrabce radi obsadzujú búdky určené dážďovníkom, keďže sú to tiež dutinové hniezdiče. Ak niekoľko z vyvesených búdok bude obsadených vrabcami, nevadí to. Dážďovníky si pomerne agresívne zvyknú vybojovať „svoju“ búdku a hniezdny materiál vrabcov môže poslúžiť ako podklad pre hniezdo dážďovníkov. Vrabce obsadzujú bez problémov aj búdky v menších výškach.

 

Búdky podľa typu materiálu, z ktorého sú vyrobené (zdroj foto: www.bat-man.sk)

Polystyrénové búdky

Búdky z extrudovaného XPS polystyrénu sú vhodné zvlášť do zateplenia, ale aj na povrch fasády (je potrebné na nich spraviť povrchovú úpravu - vonkajšiu omietku). Vyrábať sa začali z tohto materiálu v Nemecku, neskôr v Českej republike a teraz sú dostupné aj na Slovensku. Sú cenovo dostupnejšie ako drevobetónové búdky. Hlavnou motiváciou pre výrobu búdok je ich nižšia cena a vyššia vhodnosť do zatepľovacích systémov. Búdky pre netopiere aj dážďovníky sú z vnútornej strany ošetrené vrstvou stavebného lepidla aby nedošlo k ich poškodeniu dlhodobým pohybom netopierov alebo vtákov vo vnútri. Vletový otvor je v spodnej časti – búdky si teda nevyžadujú údržbu, sú samočistiace. Vďaka 2 cm hrubej zadnej stene z extrudovaného XPS polystyrénu a tiež 2 cm hrubej prednej stene (dutina s otvorom v spodnej časti) sa na búdke nevytvára výrazné miesto s únikom tepla. Búdky tak poskytnú netopierom bezpečný náhradný domov za zaniknuté štrbiny v panelákoch, ktoré sú v súčasnosti dôležitým biotopom viacerých druhov netopierov.

MAXI B Polystyren    MINI B Polystyren 
Typ MAXI B pre netopiere              Typ MINI B pre netopiere

 

APUS 2 polystyren  APUS 3 polystyren  APUS 4 polystyren  

Typ APUS 2 pre dážďovníky    Typ APUS 3 pre dážďovníky     Typ APUS 4 pre dážďovníky   

APUS 6 polystyren

Typ APUS 6 pre dážďovníky

 

Drevobetónové búdky

Drevobetónové búdky sú dostupné už aj na Slovensku (od dvoch nemeckých výrobcov – Naturschutzbedarf Strobel (http://www.naturschutzbedarf-strobel.de/) a Schwegler (www.schwegler-natur.de). Sú odlievané a vibrované rokmi overenou technológiou, trvanlivosť je min. 30 rokov. Vhodné sú na povrch fasády ale aj do zateplenia na vhodné miesta. Pri vhodnom umiestnení a inštalácii nepredstavujú významný tepelný most ani straty.

Fasadna drevobetonova budka Fasádna drevobetónová búdka pre netopiere

Plocha drevobetonova budka Plochá drevobetónová búdka pre netopiere

budka pre dazdovniky drevobeton Drevobetónová búdka pre dážďovníky

dvojniezdo pre beloritky drevobeton Dvojhniezdo pre belorítky

 

Drevené búdky

Búdky z masívneho dreva alebo aj OSB dosiek sú vhodné na povrch zateplenia, musia však byť pod strieškou a mať povrchovú úpravu. Drevené búdky pre dážďovníky sú obľúbené pri inštalácii na balkón paneláku alebo rodinné domy.

 

Búdky zo špeciálnych materiálov

Stále sa hľadajú nové možnosti a typy búdok, zvlášť aby boli ľahko zapracovateľné do stavby, mali nerušivý dizajn alebo spĺňali špeciálne požiadavky (napr. nehorľavosť). Preto sa v súčasnosti vyrábajú búdky už aj z lisovaného plastového odpadu (www.habi-sabi.com), cementotrieskových dosiek, umelého kameňa (www.forticrete.co.uk/products/184/bat-boxes.html), ľahkého betónu (http://www.schwegler-natur.de/index.php?main=produkte&sub=vogelschutz&psub=nisthilfen-speziell&pcontent=mauersteine-niststeine), tehly (http://ibstock.com/sustainability-ecozone.asp) a ďalších rôznych materiálov.

Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife