Osobné nástroje

Ako pomôcť
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Ako pomôcť / Príbehy záchrany konkrétnych hniezdisk a úkrytov vtákov a netopierov

Príbehy o záchrane vtáčích a netopierích susedov

Inštalácia búdok pre dážďovníky na cestnom nadjazde v Malackách.

Cestný nadjazd nad železnicou Malacky je súčasťou cesty II. triedy 503 tvoriacej spojnicu s diaľnicou D2 a mesta Malacky. V konštrukcii nadjazdu sa zo spodnej strany nachádzali dilatačné štrbiny, ktoré časom začali objavovať ako vhodné hniezdne príležitosti dážďovníky obyčajné. Tie hniezdili roztrúsene v rôznych podkroviach rodinných domov v neďalekej starej časti mesta. Hniezdenie dážďovníkov v dilatáciách konštrukcie nadjazdu bolo známe minimálne od roku 1991. V súčasnosti sme odhadli počet hniezdnej populácie dážďovníkov na 10 až 20 párov.

Dilatácie spojov však vytvorili pre dážďovníky paradoxne okrem hniezdnych možností aj pascu. V dôsledku zachytenia sa o trčiaci hniezdny materiál (silónové lanká, šnúrky, magnetofónové pásky, ...), ktorý sem nanosili vrabce domové, niekoľko jedincov dážďovníkov uhynulo. Aby sa tomuto zabránilo, boli na pôvodné hniezdiská inštalované sieťky, aby sa tam dážďovníky znova nedostali. V blízkosti týchto pôvodných hniezdisk boli umiestnené drevobetónové búdky, aby tu táto "lokálna" populácia dážďovníkov mohla aj naďalej existovať. Pri kontrole lokality 15. mája 2013 bolo prekvapivo zistené, že iba 2 týždne po inštalácii dážďovníky hniezdia v 10 zo 40 búdok.

nadjazd Malacky instalacia     nadjazd Malacky budky (zdroj: BROZ)

 

 Škola priateľská k dážďovníkom

Na ZŠ a MŠ Dobrého pastiera na sídlisku Solinky v Žiline bola v roku 2013 realizovaná nadstavba. Pri stavebných prácach zástupcovia školy mysleli aj na chránené dážďovníky a vytvorili pre ne nové hniezdne možnosti. Škola sa nachádza blízko zateplených panelákov, kde v minulosti dážďovníky hniezdili. Umiestnením búdok, ktoré si za asistencie našich skúsených spolupracovníkov vyrobil stavbyvedúci sám boli vytvorené hniezdne možnosti pre 10 párov dážďovníkov. Súčasťou spolupráce boli aj prednášky  o živote a význame živočíchov v mestách pre deti a žiakov MŠ a ZŠ, ktoré ž teraz netrpezlivo čakajú na jarný prílet dážďovníkov.

ZS a MS Dobreho pastiera   ZS a MS Dobreho pastiera nadstavba   ZS a MS Dobreho pastiera budka (zdroj: BROZ)

 

 Priateľské spolunažívanie s dážďovníkmi

V jednom staršom tehlovom dome v Košiciach hniezdili dážďovníky v štrbinách medzi strešnou krytinou a odkvapovou rúrou. Aj napriek tomu, že miestami sa trus a zvyšky hniezd dostali aj na balkóny obyvateľov, ľudia v tomto dome poznajú výhody spolunažívania s týmito vzdušnými akrobatmi. Preto hľadali riešenia, ako znečisťovaniu zabrániť a zároveň udržať dážďovníky na pôvodných hniezdach. Sami sa rozhodli na vlastné náklady si nad balkóny nainštalovať striešky. Riešenie jednoduché a účinné.

dazdovnik Kosice (zdroj: SOS/BirdLife Slovensko)

 

 Pomoc pri záchrane miesta na rozmnožovanie netopierov (kostol v Nemeckej)

V kostole sa nachádza najväčšia (najpočetnejšia) samičia kolónia netopiera veľkého a netopiera blytovho v rámci Horehronského podolia. Vyskytuje s ich tam od 800 do 1200 jedincov. V kostole tak isto hniezdia min. 3 páry dažďovníka tmavého, min. 2 páry belorítky domovej a min. 1-2 páry ďalších druhov spevavcov. Nad hlavnou loďou kostola sa hromadí trus netopierov a preto sme ho v roku 2006 začali systematicky čistiť. Veľké množstvo trusu a močoviny sa usadzuje na nosných konštrukciách strechy (krov, pozdĺžne a priečne trámy, krokvy, klieštiny a pod.), kde môže dochádzať k počiatočnej hnilobe. Tak isto sa hromadiaci trus koncentroval na strope kostola, kde mohlo dôjsť k poškodeniu klenby, priesakom, zatekaním, pomalým narúšaním konštrukcie stropu. Problém mohol vyústiť do ohrozenia statiky drevenej strešnej konštrukcie.Aby sa zabránilo škodám, boli na jednotlivé priečne trámy, tzv. klieštiny umiestnené ochranné kryty vyrobené z PVC rúr.

Foto_1.JPG   Foto_6.JPG (zdroj: SON)

 

 Búdky na panelákoch v Brezovej pod Bradlom


Pri zatepľovaní panelákov v Brezovej pod Bradlom zaniklo množstvo hniezdisk a úkrytov pre dážďovníky a netopiere. Preto bolo potrebné nahradiť ich novými možnosťami. Na novo zateplené paneláky boli priamo do zateplenia nainštalované búdky pre dážďovníky a netopiere. Okrem "tradičných" typov búdok tu boli po prvýkrát použité aj búdky typu UNI BOX, ktore majú asymetricky umiestnené vstupy. Najbližšie sezóny nám ukážu, či to bol správny krok a či tieto búdky budú obsadené.

Brezova pod Bradlom hniezdo v atike  Brezova UNI budky  (zdroj: SOS/BirdLife Slovensko)

 

Záchrana uväznených netopierov v bytovke v Turanoch pri Martine

Počas zatepľovania na jeseň 2012 tu zostali v špárach a vetracích otvoroch uväznené desiatky až stovky netopierov. Pri snahe dostať sa von začali prenikať cez odpadovú šachtu do bytov. Obyvatelia domu nás kontaktovali s prosbou, aby sme im celú vec pomohli vyriešiť. Detailnejšia kontrola bytovky inšpekčnou kamerou a zábery natočené počas noci foto pascou len potvrdili, že s tu nachádza početná kolónia netopierov, ktorá využívala ako úkryty najmä duté priestory za atikovými vetracími otvormi. Aj preto prvým krokom bolo opätovné sprístupnenie atikových otvorov. Ďalšou úlohou bolo vyriešiť prenikanie netopierov do bytov. Zistili sme, že netopiere sa snažia dostať von cez stúpačky, ale ich hladké steny im robili pri lezení problémy. Preto hľadali ľahšiu cestu von cez odpadové šachty. Skúsili sme teda do stúpačiek umiestniť sieťku a vytvoriť tak akýsi "rebrík", po ktorom sa netopiere ľahšie vyšplhajú. Boli sme veľmi potešení keď sme zistili, že experiment funguje a netopiere sa môžu dostať von. Napokon sme sa dohodli aj s realizátorom stavby a tak po ukončení zatepľovania boli na vetracie otvory v atike umiestnené upravené mriežky a netopiere tak môžu tieto úkryty naďalej využívať.

Turany sietka  Turany netopier  Turany upravene mriezky (zdroj: BROZ)

 

 

 


Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife