Personal tools

Bats
You are here: Home / Bats / Bats

Bats

Bats have been observed in buildings and other constructions already for many years. For instance roofs and towers of churches are very attractive for bats, in particular for summer colonies of females and their youngs. These places are not-to-easy accesible by predators and females are not disturbed when giving birth and taking care of pups. during summer there is a stabile warm temperature in these places. It provides suitable conditions for reproduction of species that usually can be found in caves in South Europe.

From 60s to 70s there was an intensive development of suburbs with prefabs in Slovakia. Prefabs due to their specific architecture provide numerous roosting sites for bats. The most attractive for bats are crevices between panels and ventilation shafts/holes in attics. These spaces are similar to those natural ones (rock crevices and tree holes) and provide stabile micro-climatic conditions very important for bats especially during hibernation. It is also difficult for predators to access these sites and bats are relatively safe there. The most common bat species that can be found in prefabs is Common Noctule (Nyctalus noctula). This species has relatively quickly switched from natural sites (mainly tree holes) to prefabs and recently majority of its population in Slovakia roost in prefabs and other constructions. It was the only option how to survive because an intensive forest management has lead to dissappearance of old hollow trees suitable for bats as well as birds, including Common Swift (Apus apus).

 

The most common bats in buildings

raniak na rukeCommon Nocule (Nyctalus noctula) is the most common bat species in prefabs. It is a large bat, body length 6-8 cm, wing span 35 cm. Hair colour is red-brown, win membrane dark-brown. It has a strong voice. It is active early after sunset, in autumn already in the afternoon. It flies very fast and very high in an open space. In prefabs it can be found especially in crevices between panels and ventilation holes in attics. Common Noctule uses these roosting sites mainly in autumn and winter (during hibernation); in some cases they can be observed there through a whole year. It is not rare that in prefabs colonies of hundreds of bats can be found. Click here to listen the call of Common Noctule.

večernica maláCommon Pippistrelle (Pipistrellus pipistrellus) is the second most common bat species occuring in cities. It is one of the smallest bats in slovakia, body length 3.5-5 cm, wing span 20 cm. Hair colour is brown to grey-brown.

 

je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim druhom netopiera na sídliskách v mestách. Patrí k najmenším druhom našich netopierov, s dĺžkou tela len 3,5-5 cm a s rozpätím krídel okolo 20 cm. Celkovo má hnedé až sivohnedé sfarbenie. Je obratným lovcom. Na sídliskách sa dajú počas teplých letných večerov vidieť skupinky troch až piatich večerníc malých ako lietajú okolo pouličnej lampy, korún stromov alebo nad vyhriatym asfaltom a lovia drobný hmyz. Na rodenie mláďat využívajú samičky úkryty v štrbinách medzi panelmi alebo aj dutiny pod plechom pokrývajúcim fasádu a strechu budovy. Na jeseň pri presune na zimoviská sa stáva, že skupiny večerníc malých vletia cez otvorené okná do bytov. Dôvodom je najmä neskúsenosť mladých jedincov, ktoré si takýto byt poplietli so zimoviskom. Vypočujte si lokalizačné a sociálne zvuky večernice malej. Zvuky nie sú ľudským uchom počuteľné, preto sú spomalené.

Netopiere nie sú pre človeka nebezpečné

Netopiere, tak ako aj iné živočíchy, majú tiež svoje parazity, ktoré však neprechádzajú na človeka. Podobne ako iné divožijúce zvieratá aj netopiere môžu byť prenášačmi besnoty a iných ochorení. Netopiere však ľudí nenapádajú a k uhryznutiu človeka dochádza len vo veľmi výnimočných prípadoch, kedy sa netopier cíti ohrozený a snaží sa brániť. Ak sa vyhneme neodbornej manipulácii s netopiermi, možnosť prenosu nákazy na človeka je prakticky vylúčená.

Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife