Osobné nástroje

Informácie
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Informácie

Informácie

Informácie pre dobrovoľníkov, správcov budov, stavebníkov, stavebné úrady, úrady životného prostredia.
Lokality významné z hľadiska ochrany vtákov a netopierov v mestách
Tu nájdete v prehľadných tabuľkách zoznamy lokalít (budov) dôležitých z hľadiska ochrany vtákov a netopierov v mestách a k tomu aj prehľadné mapy. Boli vytvorené na základe terénneho mapovania hlavne v rokoch 2011 a 2012. Priebežne sú dopĺňané a aktualizované. Podrobnejšie údaje o výskyte živočíchov v mestách nájdete v online databáze AVES Symfony.
Konkrétne príklady riešených lokalít
Príklady riešených lokalít z celého Slovenska; špecifické technické opatrenia, apod.
Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife