Osobné nástroje

Návrat dážďovníkov
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / [INTRANET] / Vykaznictvo projektu / Medialne vystupy / Archív výstupov v médiách / [2013-05-10] mediahit.sk: Ochrana vtáctva a netopierov v urbanizovanom prostredí

[2013-05-10] mediahit.sk: Ochrana vtáctva a netopierov v urbanizovanom prostredí

informácia o kampani "Vtáky a sklo"

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) Slovenská ornitologickáspoločnosť(SOS)/BirdLife Slovensko  Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON)

Pri príležitosti Svetového dňa sťahovavého vtáctva spúšťame kampaň "Vtáky a sklo"

V urbanizovanom prostredí sa vyskytujú desiatky druhov vtáctva a iných živočíchov. Mnohé vtáčie druhy sa vyskytnú v zastavanej krajine najmä počas migrácie. Iné, ako dážďovníky, belorítky či lastovičky hniezdia výlučne v blízkosti človeka priamo na ľudských stavbách. V sídlach je množstvo hrozieb, ktorým vtáctvo a aj netopiere musia čeliť. Medzi súčasne najzávažnejšie patria stále aktuálne zatepľovanie, ale aj rozmach využívania skla v architektúre a s tým súvisiace nespočetné kolízie vtákov s presklenými plochami.

V roku 2012 začal celoslovenský projekt Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku. Spolupracujúce organizácie vyvíjajú veľké úsilie na riešenie stále pretrvávajúceho ohrozenia vtáctva a netopierov počas zatepľovania. "Dážďovníky hniezdia hlavne na panelových domoch vo vetracích otvoroch v atike a v štrbinách medzi panelmi. Netopiere sa ukrývajú najmä v špárach medzi panelmi alebo v dutých priestoroch pod strechou. Pri zatepľovaní sa tieto miesta prekryjú izolačným materiálom, čím dochádza nielen k zániku úkrytov, ale často aj k usmrteniu živočíchov, ktoré nemajú možnosť dostať sa von spod izolácie." informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. 

"Vďaka nasadeniu spolupracovníkov po celom Slovensku sa darí čoraz viac dosahovať realizáciu praktickej ochrany druhov a ich biotopov." vysvetľuje Andrea Chorváthová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia a pokračuje: "Rok 2012 bol pre ochranu dážďovníkov a netopierov veľmi dôležitý. Po spustení projektu sa intenzívne riešili rôzne prípady ohrozenia živočíchov. Dosiahli sme pozoruhodné výsledky a vďaka prebiehajúcemu projektu sme zachránili veľké množstvo živočíchov a ich biotopov. Čísla hovoria za seba. Projektový tím sa zapojil do riešenia 425 prípadov zatepľovania. V rámci týchto sme dosiahli zachovanie viac ako 3500 atikových otvorov, v ktorých hniezdia dážďovníky a umiestnilo sa viac ako 800 búdok pre dážďovníky a netopiere. Dôležitým je aj mapovanie hniezdísk dážďovníkov a úkrytov netopierov. Doposiaľ sme zmapovali 2850 hniezdísk dážďovníkov a 1620 zimovísk netopierov. Aj z týchto čísel vidieť, že v prípade celoplošného zateplenia, by došlo k obrovským škodám na populáciách dážďovníkov a netopierov."

Pri príležitosti Svetové dňa sťahovavého vtáctva upozorňujeme aj na narastajúcu hrozbu zabíjania vtáctva v dôsledku kolízií s presklenými plochami budov.  V tento deň, kedy si pripomíname sviatok sťahovavých vtákov spúšťame kampaň "Vtáky a sklo - ochrana vtáctva pred kolíziami s presklenými plochami" [2].  Moderná architektúra a používanie zrkadliacich sa materiálov a skla spôsobujú úhyn miliónov vtákov po celom svete. "Vtáky preletujúce v sídlach nedokážu rozlíšiť zrkadliace sa okolie na presklených plochách. V domnení, že v odraze okolia v skle vidia voľnú krajinu narážajú vo veľkej rýchlosti do prekážky a hynú. Migračné koridory vtáctva pritom vedú priamo cez veľké mestá, čím dopad problému len narastá. Aj na Slovensku hynie v dôsledku nárazov veľké množstvo vtákov." vysvetľuje Ján Gúgh z SOS/BirdLife Slovensko a dopĺňa: "Existujú účinné riešenia, ktoré riziko nárazov znižujú alebo aj úplne odstránia. Najdôležitejšou zásadou je čo najhustejšie ošetrenie sklenených plôch nálepkami alebo predmetmi, ktoré upozornia preletujúce vtáky na prekážku. Na zrkadliacich sa plochách je možné aplikovať aj UV nálepky, ktoré sú okom človeka neviditeľné, avšak vtáky ho vnímajú ako žiarivý predmet. "

Ochrana vtáctva v urbanizovanej krajine je naďalej veľkou výzvou. Aj počas tohto roku sa púšťame s ešte väčším nasadením do riešenia problematiky ochrany dážďovníkov a netopierov počas zatepľovania, ale aj riešení rôznych prípadov ohrozenia živočíchov v mestskom prostredí. Pomôžu nám aj údaje o hniezdiskách dážďovníkov a úkrytoch netopierov, prípadne ich ohrození, ktoré nám môžu občania ohlasovať aj telefonicky na uvedené telefónne čísla či e-mailovú adresu: info@dazdovniky.sk.
Realizátori projektu

BROZ - logo

 

SON - logo

 

SOS BirdLife - logo

Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife