Domov
spravodaj mesta Liptovský Hrádok, 7/2013: Ochrana zvierat ako ju nepoznáme