Osobné nástroje

Návrat dážďovníkov
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / [INTRANET] / Vykaznictvo projektu / Medialne vystupy / Archív výstupov v médiách / Záchrana belorítok v Liptovskom Mikuláši

Záchrana belorítok v Liptovskom Mikuláši

[25-07-2013] Článok o záchrane hniezda belorítok v Liptovskom Mikuláši, ktoré bolo ohrozené zatepľovaním

Záchrana belorítok

Belorítka domová (Delichon urbica) je o niečo menšia ako lastovička, jej spoločenská hodnota je 165,97 eur. Ide o veľmi užitočného vtáka, ktorý sa živí hmyzom. Belorítky hniezdia na fasádach bytových domov, v rohoch okien a balkónov. Ich počet v súčasnosti drasticky klesá, čoho príčinou je aj zatepľovanie a výmena okien pri rekonštrukčných prácach na budovách.

Štátna ochrana prírody s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ v rámci projektu Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku v spolupráci s EK a LIFE+ zabezpečuje obhliadku budov, na ktorých sa vykonávajú rekonštrukčné práce a zisťuje výskyt chránených druhov (belorítok, dážďovníkov, netopierov) v týchto budovách. V prípade potvrdenia výskytu chránených druhov živočíchov zabezpečujú so zhotoviteľom prác spôsob ďalšieho postupu tak, aby nedošlo k usmrcovaniu živočíchov a k zlikvidovaniu ich biotopov.

Na Stodolovej ulici v Liptovskom Mikuláši bol na bytovom dome, na ktorom sa práve realizujú zatepľovacie práce a výmena schodiskových okien, zistený výskyt hniezd belorítky domovej. Zástupcovia ochrany prírody a BROZ-u dohodli so zhotoviteľom prác ďalší postup na zatepľovaní tak, aby bola výmena okien realizovaná po vyhniezdení belorítok. Pred samotnou výmenou okien boli ešte hniezda prezreté inšpekčnou kamerou a zistilo sa, že v troch hniezdach došlo k druhému hniezdeniu. Z dôvodu, že práce pri výmene okien už nebolo možné oddialiť, pracovníci S TANAP-u a BROZ-u realizovali prenos malých belorítok z pôvodných hniezd do umelých hniezd, ktoré umiestnili v tesnej blízkosti tých pôvodných, ktoré boli následne odstránené. Staré belorítky intenzívne hľadali svoje potomstvo a asi po hodine od realizácie prenosu už rodičia svoje ratolesti kŕmili v nových umelých hniezdach. Hniezda boli zatiaľ osadené provizórne na lešení, po vyletení mláďat a po ukončení výmeny okien a zatepľovacích prác okolo nich, budú umelé búdky pre belorítky osadené na stenu vedľa okien.

 

 

http://spravatanap.sk/web/index.php/11-aktualne/127-zachrana-beloritok

Realizátori projektu

BROZ - logo

 

SON - logo

 

SOS BirdLife - logo

Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife