Personal tools

Home
You are here: Home / Prezentácia projektu na Cambridge International Swift Conference 2014

Prezentácia projektu na Cambridge International Swift Conference 2014

V apríli 2014 za v univerzitnom meste Cambridge v Anglicku uskutočnila medzinárodná konferencia zameraná na ochranu dážďovníikov vo svete. Zúčastnilo sa jej viac ako 140 odborníkov a aj amatérskych nadšencov z 24 krajín sveta, vrátane takých krajín ako je Kanada, USA, Brazília a ďalšie. Viacerí účastníci si pamätali našu úvodnú prezentáciu o projekte a plánovaných aktivít zo seminára v Berlíne v apríli 2012 a boli veľmi zvedaví, čo sme za tie dva roky dosiahli. Prezentované čísla a počty zachovaných ako aj novovytvorených hniezdisk a úkrytov pre vtáky a netopiere v našich mestách ako aj ďalšie priebežné výsledky realizácie projektu boli veľmi ocenené a kolegovia z rôznych európskych krajín vyjadrili záujem o spoluprácu pri výmene skúseností a know-how.

Boli to tri dni intenzívnej diskusie a výmeny skúseností a poznatkov o možnostiach ochrany dážďovníkov nie len v Európe ale aj vo svete. Mali sme možnosť stretnúť sa aj s odborníkmi z mnohých krajín a dozvedieť sa zaujímavosti z ekológie a ochrany nielen nám známeho dážďovníka obyčajného ale aj ďalších druhov dážďovníkov.

V rámci seminára sme si pozreli aj vežu pre dážďovníky, ktorú vybudovali v Cambridge v parku. Bola to jedna z prvých takýchto aktivít v Anglicku a pri jej konštrukcii a plánovaní sa nevyhli chybám. Ale aj napriek tomu je to zaujímavý poznatok, ktorý možno v budúcnosti využijeme aj v našich podmienkach.

 

      

 
 
Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife