Osobné nástroje

Projekt LIFE
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Projekt LIFE / MČ BA-Karlova Ves bude podporovať ochranu vtákov a netopierov v budovách

MČ BA-Karlova Ves bude podporovať ochranu vtákov a netopierov v budovách

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Karlova Ves na svojom zasadnutí 5. mája 2015 prijalo Zásady podpory ochrany hiezdnej populácie dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Tieto zásady okrem iného zahŕňajú aj možnosť pre vlastníkov alebo správcov budov získať finančný príspevok na nákup búdok pre dážďovníky a netopiere a to až do výšky 100%. Miestne zastupiteľstvo sa taktiež zaviazalo každoročne vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky určené práve na podporu ochrany vtákov a netopierov v budovách.

Po meste Púchov sa tak MČ BA-Karlova Ves stala druhou samosprávou na Slovensku, ktorá sa takýmto spôsobom zaviazala aktívne prispievať k ochrane biodiverzity v mestách. Veríme, že sa týmto krokom budú pozitívne inšpirovať aj ďalšie samosprávy na Slovensku a spoločne tak prispejú k ochrane týchto živočíchov v našich mestách.

Plné znenie schválených zásad je možné nájsť tu: http://www.karlovaves.sk/sites/default/files/20-Zasady_ochrany_dazdovniky_a_netopiere.pdf

 

Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife