Osobné nástroje

Súťaže
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Súťaže / Súťaž pre mladých dizajnérov a výtvarníkov: "Návrat dážďovníkov" a "Netopiere v pohode"

"Návrat dážďovníkov" a "Netopiere v pohode"

Dážďovník obyčajný (Apus apus) pôvodne hniezdil na skalách a v dutinách starých stromov. Kvôli strate hniezdisk v dôsledku úbytku starých lesov a starých bútľavých stromov sa však väčšina dážďovníkov musela prispôsobiť životu v mestskom prostredí – v blízkosti ľudí. Na hniezdenie využívajú štrbiny pod strechami, rôzne otvory alebo diery v stenách. V našich mestách najviac využívajú paneláky, kde je takýchto vhodných otvorov dostatok.

V blízkosti ľudí sa vyskytuje pomerne veľké množstvo hmyzu, ktorý pre vtáky najmä v čase hniezdenia predstavuje cenný zdroj potravy. Každý dážďovník denne uloví niekoľko tisíc kusov hmyzu, čo pre obyvateľov miest predstavuje neoceniteľnú službu.

Tak isto dlhodobo využívajú rôzne objekty vytvorené človekom aj netopiere. Príkladom sú podkrovia kostolov a iných starých stavieb, ktoré sú kvôli pokoju a tme vyhľadávaným miestom výchovy mláďat viacerých druhov. Aj konštrukcie panelových domov ponúkajú pre netopiere veľa vhodných úkrytov – štrbiny medzi panelmi a otvory v podstrešných priestoroch, ktoré pripomínajú skalné štrbiny a tiež poskytujú netopierom priaznivé podmienky a bezpečie. Tento presun živočíchov do ľudských sídlisk si zapríčinil čiastočne aj človek sám, pretože dlhodobo odstraňuje z lesov staré stromy, ktoré predtým poskytovali úkryty pre vtáky aj netopiere. V súčasnosti by zánik „panelákových“ populácií mohol spôsobiť vážne ohrozenie viacerých druhov. Preto je potrebné hľadať riešenia, ktoré umožnia vtákom a netopierom existovať aj v mestách a zároveň nebudú problémom pre obyvateľov domov.

V súčasnosti prebieha aj na Slovensku intenzívne zatepľovanie a špárovanie najmä panelových domov. Často sa to deje aj počas hniezdenia a výchovy mláďat týchto chránených živočíchov. Hniezda známejších belorítok, s ktorými si ľudia dážďovníky často mýlia, sú pomerne dobre viditeľné. No dážďovníky, ale aj iné druhy vtákov hniezdiace v škárach medzi panelmi, si stavbári často ani nevšimnú. Chránené živočíchy sú tak odsúdené na pomalú smrť hladom a smädom pod zateplením.

Množstvo týchto vtákov pri zatepľovaní stále zbytočne hynie len preto, že si ich ľudia nevšímajú, alebo sú k nim ľahostajní. Zvýšiť záujem verejnosti o ochranu týchto živočíchov je jedným z cieľov projektu LIFE10 NAT/SK/000079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku, ktorý finančne podporila Európska komisia v rámci programu LIFE+ Biodiverzita a Ministerstvo životného prostredia SR.

 V rámci tohto projektu budú pripravené rôzne propagačné a informačné materiály. V tejto súvislosti vyhlasujú partneri projektu Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Slovenská ornitologická spoločnosť Birdlife Slovensko (SOS/BL) a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) súťaž pre mladých dizajnérov pod názvom „Návrat dážďovníkov“ „Netopiere v pohode“.

 

Pre viac informácií o súťaži, biológii druhov a pod. kontaktujte info@dazdovniky.sk.

 

Pravidlá súťaže

 

1. Podmienky zapojenia sa do súťaže

 Súťaže sa môžu zúčastniť mladí výtvarníci a dizajnéri vo veku do 32 rokov.

 

2.Spôsob zapojenia sa do súťaže

 Najneskôr do 30.6.2013 zašlite súťažné návrhy na adresu:

 Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Na Riviére 19/a
841 04 Bratislava

 Obálku označte “Súťaž: Návrat dážďovníkov a Netopiere v pohode.

Ak je to vhodné, súťažné návrhy môžete posielať aj e-mailom na: info@dazdovniky.sk

 Každý súťažiaci môže do súťaže poslať najmenej jeden a maximálne 6 súťažných návrhov (3 návrhy na tričká a 3 návrhy na propagačné materiály - nálepky. Oba spôsoby zaslania súťažných návrhov sa budú považovať za rovnocenné (nie je potrebné posielať súťažné návrhy súčasne poštou aj e-mailom). Spolu so súťažnými návrhmi uveďte aj vaše kontaktné údaje, najmä meno, poštovú adresu a e-mailovú adresu, na ktorú vám potvrdíme ich prijatie.

 

3. Forma súťažných návrhov

 Súťažnými návrhmi sú:

 - motívy na tričká (1 súťažný návrh = motív na prednú stranu trička + motív na zadnú stranu trička; ako súťažné návrhy budú prijaté aj samostatné motívy len na prednú, resp. len na zadnú stranu trička)

- motívy na nálepky (kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru)

 

Technické požiadavky na kvalitu súťažných návrhov:

  • rozlíšenie 300 dpi
  • farby vo forme CMYK
  • formát .TIF alebo .JPG
  • vo výtvarnom návrhu musí byť zapracovaný text: „Návrat dážďovníkov“ alebo „Netopiere v pohode“ a názov projektovej web-stránky: www.dazdovniky.vtaky.sk
  • v prípade súťažného návrhu s farebným motívom je potrebné predložiť aj jeho jednofarebnú (čierno-bielu) verziu.

 

4. Vyhodnotenie súťaže

 Súťaž bude vyhodnotená odbornou porotou zloženou zo zástupcov Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku a Slovenskej ornitologickej spoločnosti Birdlife Slovensko. Kritériami pre výber víťazných návrhov budú kvalita grafického návrhu a to ako reflektuje tému „ochrana dážďovníkov a netopierov v mestách“. Víťazov budeme informovať písomne. Rozhodnutie poroty bude konečné.

 

5. Ceny

 Víťazné návrhy budú ohodnotené finančnou odmenou vo výške 300 € (prvé miesto), 200 € (druhé miesto) a 100 € (tretie miesto). Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, alebo oceniť viacero súťažných návrhov.

 

6. Nakladanie so súťažnými príspevkami

 Návrhy zostávajú duševným vlastníctvom súťažiacich, organizátori súťaže si však vyhradzujú právo používať návrhy, ktoré boli ohodnotené finančnou odmenou, nekomerčným spôsobom pre potreby propagácie projektu „Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku“.

 

7. Ostatné podmienky

 Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia Slovenskej republiky, alebo inej členskej krajiny EÚ. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci BROZ, SON, SOS/BL, ani ich rodinní príslušníci.

 Organizátori súťaže nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, stratu, zranenie alebo sklamanie spôsobené účasťou v súťaži alebo prijatím ceny, za problémy alebo poruchy telefónnej siete alebo liniek, počítačových online systémov, serverov alebo providerov, počítačové zariadenia, poruchy softvéru pri posielaní elektronických správ spojených so súťažou, preťaženie internetu, telefónnych liniek alebo na webových stránkach, ani za akúkoľvek kombináciu týchto problémov, vrátane zranení alebo škôd spôsobených na počítači alebo mobile súťažiaceho či inej osoby v dôsledku účasti v súťaži.

 

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zrušiť súťaž alebo ju doplniť a upraviť jej pravidlá kedykoľvek v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky prípadné zmeny budú uvedené na stránke wwww.zijusnami.webnode.sk a www.dazdovniky.vtaky.sk.

Súťaž sa uskutočňuje v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/000079 „Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku“, ktorý podporuje Európska komisia v rámci programu LIFE+ Biodiverzita a Ministerstvo životného prostredia SR.


VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Do súťaže pre mladých dizajnérov o motívy na tričká a nálepky k projektu Apus & Nyctalus sa zapojilo viac ako 50 súťažiacich. Boli medzi nimi profesionálni grafici, študenti ale hlavne pedagógovia stredných škôl s výtvarným zameraním so svojimi študentami. Hlavne tieto práce nás svojou kvalitou niekedy veľmi prekvapili. Trvalo pomerne dlho kým porota zložená z členov projektového tímu vybrala tie najlepšie. Rozhodli sme sa však neudeliť prvé a druhé miesto.

Na treťom mieste sa umiestnili dve talentované študentky, ktorých návrhy boli trochu iné, než tie ostatné.

 Výsledky súťaže:

dve tretie miesta v kategorii študenti a amatéri

 Michaela Eliasová  - ocenené sumou 100 €

Tatiana Pavlová – ocenené sumou 100 €

 ostatné vyhodnotené príspevky do súťaže

Vladimír Černega

Juraj Bloček

Peter Frimel

Laura Fábry 

Tomáš Goľha 

 Autori ocenených príspevkov budú kontaktovaní individuálne.


Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife