Personal tools

Home
You are here: Home / Získali sme ocenenie v rámci CEEweb Award for excellence in biodiversity protection 2014 / The project was awarded CEEweb Award for excellence in biodiversity protection 2014

Získali sme ocenenie v rámci CEEweb Award for excellence in biodiversity protection 2014 / The project was awarded CEEweb Award for excellence in biodiversity protection 2014

Projekt LIFE Ochrana dážďovníka obyčajného a netopierov v budovách na Slovensku  získal ocenenie pre svoj významný prínos k ochrane biodiverzity v Európe. Spolu s MVO Fond pre prírodu z Litvy bol vyhodnotený ako najlepší v kategórii Spájanie a obnova biotopov a ozeleňovanie mestského prostredia / Connecting and restoring habitats and greening up urban spaces. Viac informácií nájdete na: http://www.ceeweb.org/ceeweb-award/results/.

CEEweb for Biodiversity je sieť viac ako 60 environmentálnych mimovládnych organizácií z Európy. Bola založená v roku 1994 a jej cieľom je ochrana biodiverzity a trvalo udržateľný rozvoj v Európe, so zameraním sa na regióny strednej a juhovýchodnej Európy.

Project LIFE Protection of Common Swift and bats in buildings in Slovakia was awarded for its contribution to biodiversity protection in Europe. Along with NGO Nature Fund from Lithuania the project won the category Connecting and restoring habitats and greening up urban spaces. More information available at http://www.ceeweb.org/ceeweb-award/results/.

CEEweb for Biodiversity is a network of more than 60 environmental NGOs in Europe. It was established in 1994 and its main goal is biodiversity protection and sustainable development in Europe, with focus on the regions of Central and South-Eastern Europe.

Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife